Vi är igång att uppdatera vår hemsida!

Vid förfrågningar, skicka gärna ett mail till info@borghamnsten.se med

Användningsområde
Stensort
Längd, bredd, tjocklek
Ytbehandling
Eventuellt kantprofil

Borghamnsvägen 3, 59293 Borghamn
0143-20210
info@borghamnsten.se