INFORMATION

KANTPROFIL

Varan standard kantprofil ar en rak fasad (bruten) kantprofil, da blir kanten pa skivan fasad och sidan pa skivan behandlad med lik onskad ytbehandling.
Skulle det onskas annan kantprofil gar det sjalvklart bra.
Onskas en egendesignad kantprofil kontakta oss sa hjalper vi dig.

Vara kantprofiler hittar du har

STANDARDMATT GOLV

Majoriteten av golv vi levererar ar i fallande langder, det betyder att langden pa golvplattan ar oregelbunden och ungefar 1,5 till 2 ganger bredden upp till 800mm.
Var standardbredd ar 200mm/300mm och 10/20mm tjocklek i marmor och 12/20mm tjocklek i kalksten.
onskas det egna matt gar det sjalvklart bra, kontakta oss sa hjalper vi dig.

SKOTSELRAD

Det vi rekommenderar ar att rengora kalksten eller marmor med sapvatten.
Svenska Stenindustriforbundet har skrivit en handbok dar man kan lasa mer.
Den hittar du har,

YTBEHANDLING

Varan standard i ytbehandling ar en finslipad (220 slipad) yta, skulle det onskas annan ytbehandling gar det sjalvklart bra.
Nagot att tanka pa ar att inte anvanda en polerad yta till golv da det finns risk for halka.

Vara ytbehandlingar hittar du har,

 

 

BANKSKIVA / FONSTERBANK

Marmor eller kalksten ar ett perfekt material for bankskivor och fonsterbankar, har finns inget standardmatt som vid golv har finns en maxlangd.
Maxlangden for marmor ar cirka 2000mm och far kalksten cirka 1800mm efter det behovs skivan delas.
Onskas t.ex en bankskiva med matten 2500mm x 600mm x 30mm sa kommer den att behovas delas.
Vi har mojlighet att leverera fardiga bankskivor med urtag for ho, hall och blandare.

Har du frågor om kalksten eller marmor, kontakta oss så hjälper vi dig!

Eva Gustafsson

Kontorschef

Peter Gustafsson

Vd

Rebecka Gustafsson

Produktionschef