Skandinaviens ledande producent av byggnadsten i Marmor och en av de ledande av Kalkstensprodukter

Vi har lang erfarenhet av att bryta, foradla och leverera stenprodukter till offentliga inom- och utomhusmiljoer.
Vara huvudprodukter ar fasader, ytbekladnader, fonsterbankar, trappor, golv och bankskivor som vi erbjuder i Ekeberg och Brannlyckan – tva unika Svenska Marmorsorter samt i Borghamnskalksten.

VAR STEN

Kalksten

BORGHAMN

Grabrun

Rod

Ljusgra

Graflammig

Rodflammig

marmor

EKEBERG

Ljus

Mork

Natur

Bla

marmor

BRANNLYCKAN

Ljus

Mork

Har du fragor om kalksten eller marmor, kontakta oss sa hjalper vi dig!

Eva Gustafsson

Kontorschef

Peter Gustafsson

Vd

Rebecka Gustafsson

Produktionschef

  • +46 0143-202 14